O PROJEKCIE

HomeNOWY POCZETO PROJEKCIE

Projekt Nowy Poczet Władców Polski został zainicjowany w 2004 roku przez Andrzeja Pągowskiego. W ramach tej inicjatywy wybitny polski grafik i portrecista – Profesor Waldemar Świerzy, na podstawie najbardziej aktualnej wiedzy historycznej stworzył 49 portretów władców.

Prace organizacyjne, dokumentacyjne i malarskie trwały 10 lat i zakończyły się w listopadzie 2013 roku, kilka dni przed śmiercią Profesora.
Metodologia pracy była bardzo rzetelna. Najpierw zespół ekspertów pod przewodnictwem Marka Klata na podstawie najnowszej wiedzy historycznej przygotowywał materiały źródłowe – opisy władców, ich cech fizycznych, charakterów, ubrań, zwyczajów, chorób. Dostarczał też dostępne materiały ikonograficzne, czyli portrety, zdjęcia nagrobków, rzeźb – o ile takie materiały w przypadku danego władcy w ogóle istniały. Oczywiście najtrudniej było w przypadku pierwszych władców, z nastaniem kolejnych epok pojawiało się coraz więcej materiałów źródłowych.
Gdy charakterystyka władcy była gotowa, do pracy przystępował Waldemar Świerzy. Rezultat jego pracy był konsultowany z Andrzejem Pągowskim, dyrektorem artystycznym i koordynatorem projektu, a po akceptacji artystycznej portret wędrował do zespołu ekspertów, którzy opiniowali całość pod kątem zachowania realiów epoki. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag ekspertów, portret był reprodukowany i archiwizowany.

Twórcy brali oczywiście pod uwagę również Poczet Królów i Książąt Polskich Jana Matejki, choć niektóre współczesne ustalenia stoją w sprzeczności z wizerunkami stworzonymi przez mistrza. W wydawnictwach prezentujących nowy poczet oraz podczas wystaw organizowanych w latach 2015 – 2019 można porównać czarno-białe rysunki Matejki (które były czasem kolorowane nie przez niego samego w latach późniejszych) z kolorowymi gwaszami Świerzego.
Nowy poczet powstał przy współpracy PKO Banku Polskiego, Narodowego Centrum Kultury, fundacji wspierających kulturę oraz osób prywatnych.
PKO Bank Polski nosi tytuł Mecenasa Kolekcji.

Organizatorem projektu i właścicielem praw autorskich jest Kreacja Pro Andrzej Pągowski, ul. Lektykarska 4c/3, 01-687 Warszawa, tel. 22 115 15 10, biuro@kreacjapro.eu

image
http://www.nowypoczet.online/wp-content/themes/hazel/
http://www.nowypoczet.online/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/Volumes/Xusers/OSX/www.nowypoczet.online/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off