WYSTAWY

DOM DOCHODOWY W WARSZAWIE

Pierwsze 12 portretów z cyklu Nowy poczet zostało zaprezentowanych w Warszawie, w Domu Dochodowym w 2007 roku na zamkniętej wystawie dla specjalnie zaproszonych gości i mediów. Nowe spojrzenie na naszych władców, dalekie od ich idealizowania, zrobiło ogromne wrażenie na odwiedzających. Była to tez jedyna wystawa cyklu, w której wziął udział Waldemar Świerzy. Niestety, nie doczekał publicznej prezentacji pełnego, zakończonego projektu.
Efektem tej wystawy i jej dobrego odbioru była decyzja Mecenasa Projektu Banku PKO BP SA o wydaniu kalendarza ze wszystkimi 12 portretami władców.

W 2015 roku, półtora roku po zakończeniu prac i śmierci Artysty, została przygotowana wystawa, na której po raz pierwszy publicznie zaprezentowano wszystkie portrety władców autorstwa Waldemara Świerzego.
Wystawa nosi tytuł „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” i prezentuje zestawienie oryginałów 49 portretów władców autorstwa Waldemara Świerzego wraz z opisami, z 42 reprodukcjami rysunków władców Jana Matejki. Portrety i rysunki są zawsze prezentowane w charakterystycznej scenografii, która jest każdorazowo adaptowana do lokalnych potrzeb i możliwości.
Wystawa ma swoją część edukacyjną, gdzie są wystawiane monety i banknoty z wizerunkami władców udostępniane przez Narodowy Bank Polski oraz znaczki i kartki pocztowe wykorzystujące postaci królów, przekazane przez Pocztę Polską. Dodatkowo, w zależności od możliwości, prezentowane są wybrane oryginały rysunków Jana Matejki wypożyczone z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, medale z wizerunkami władców J.F. Holzhausera i J. Reichla, litografie Pocztu Królów Polskich z 1839 roku, fotosy z polskich filmów historycznych, kostiumy władców z filmów i seriali, a także plakaty do polskich filmów historycznych.
Wystawom towarzyszą wykłady, warsztaty, specjalne oprowadzania, pokazy filmów oraz kampanie reklamowe w lokalnych mediach.

ZAMEK KRÓLEWSKI W WARSZAWIE

Wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” odbywała się na Zamku Królewskim w Warszawie (Muzeum Narodowe) w dniach 19 maja – 19 lipca 2015 roku. Na wystawie zostało zaprezentowanych 49 sylwetek władców autorstwa Waldemara Świerzego wraz z charakterystykami, 42 reprodukcje portretów Jana Matejki. Z Muzeum Narodowego we Wrocławiu zostało wypożyczonych 5 oryginałów rysunków Jana Matejki. Dodatkowo były wystawione monety i banknoty z wizerunkami władców Polski udostępnione przez Narodowy Bank Polski, znaczki i kartki pocztowe wykorzystujące postaci królów. Na monitorach były prezentowane fotosy z wizerunkami władców w polskim filmie.
Wystawę w czasie dwóch miesięcy odwiedziło około 100.000 osób.
Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem mediów lokalnych i ogólnopolskich, było relacjonowane w telewizji, prasie, stacjach radiowych i na portalach internetowych.

ZIELONA BRAMA W GDAŃSKU

Od lutego 2016 do marca 2017 wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” była prezentowana w Gdańsku, w należącym do Muzeum Narodowego w Gdańsku zabytkowym budynku Zielonej Bramy.

MUZEUM MIEJSKIE WE WROCŁAWIU

Od sierpnia 2017 do lutego 2018 roku wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” była prezentowana we Wrocławiu, w należącym do Muzeum Miejskiego Wrocławia zabytkowym budynku Pałacu Królewskiego.

MUZEUM MIASTA ŁODZI

Od lipca do grudnia 2018 roku wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko” była prezentowana w Muzeum Miasta Łodzi. Znacznie rozbudowana została część edukacyjna wystawy – w tym o serię wykładów multimedialnych dla dorosłych i młodzieży oraz warsztaty sitodruku dla dzieci, a sama ekspozycja została uzupełniona o fotosy, plakaty i kostiumy z polskich filmów historycznych.

image
http://www.nowypoczet.online/wp-content/themes/hazel/
http://www.nowypoczet.online/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/Volumes/Xusers/OSX/www.nowypoczet.online/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off