Bolesław V Wstydliwy

HomeBolesław V Wstydliwy

BOLESŁAW V WSTYDLIWY

Syn Leszka Białego, urodzony w 1226 roku, pretensje dynastyczne do dzielnicy krakowskiej zrealizował w wieku 17 lat, odnosząc zwycięstwo nad Konradem Mazowieckim. Pozostając do końca życia w czystości, zmarł bezpotomnie w 1279 roku.

Jak twierdzą kronikarze Bolesław był człowiekiem obyczajnym, wstydliwym, umiarkowanym i łaskawym, nikomu złem na zło nie odpowiadał, wolności Kościoła obrońca, rycerzy prawdziwy miłośnik, ponieważ sobie nic nie pozostawił, lecz wszystko rycerzom szczodrze oddał, mnichów wszelakich był dobroczyńcą.
Bolesław nawet nie próbował mieć dzieci. Wraz ze świętą Kingą, z którą pozostawał w związku małżeńskim przez 40 lat, ślubował czystość. Kinga złożyła również przysięgę brudu, wyrzekając się mycia twarzy wodą.

0
0
image
http://www.nowypoczet.online/wp-content/themes/hazel/
http://www.nowypoczet.online/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/Volumes/Xusers/OSX/www.nowypoczet.online/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off