Władysław Warneńczyk

HomeWładysław Warneńczyk

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK

Starszy syn Władysława Jagiełły przyszedł na świat w 1424 roku. W wieku 10 lat stracił ojca i jako następca tronu, przyjął koronę królewską. Poległ pod Warną w starciu z wojskami tureckimi w 1444 roku.

Marcin Bielski podaje, że był król Władysław urody średniej, czarnych włosów i oczu, wdzięczny na wejrzeniu, śniadej płci i oblicza. Władysław przyciągał ludzi odwagą i miłem obejściem.
Z kroniki Jana Długosza dowiadujemy się, że Władysław III był człowiekiem skromnym, rozmodlonym, hojnym i dzielnym. Oskarżał go natomiast Długosz o grzeszne praktyki: zbyt chuciom cielesnym podległy (…) nie porzucał wcale swych sprośnych i obrzydłych nałogów. To właśnie, według dziejopisarza, mogła być przyczyna porażki pod Warną.

0
0
image
http://www.nowypoczet.online/wp-content/themes/hazel/
http://www.nowypoczet.online/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/Volumes/Xusers/OSX/www.nowypoczet.online/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off