Leszek Biały

HomeLeszek Biały

LESZEK BIAŁY

Syn Kazimierza II Sprawiedliwego, urodzony w połowie lat osiemdziesiątych XII wieku, został księciem już jako nastolatek. Rządził od 18. do 43. roku życia.

Ze względu na specyficzny wygląd, jasne włosy oraz bladą cerę Leszek był dość często opisywany. Książę okazał się władcą bez polotu, któremu w zasadzie nic się nie powiodło, a księstwo krakowskie wychodziło spod jego rządów uszczuplone o Pomorze Gdańskie. Ma więc Leszek u historyków opinię fatalną − lenia i beztalencia. W 1227 roku do Gąsawy zwołano wiec, który miał rozstrzygnąć spor o Wielkopolskę. Namiestnik Pomorza Gdańskiego Świętopełk napadł na książąt nago zażywających przyjemności w łaźni. Uciekającego Leszka przeszyto dzidą.

0
0
image
http://www.nowypoczet.online/wp-content/themes/hazel/
http://www.nowypoczet.online/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/Volumes/Xusers/OSX/www.nowypoczet.online/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off